1 bài tập

“Vận động đầu gối” Sự uốn cong của đầu gối được huấn luyện ở tư thế ngồi. Đầu gối được nâng lên trong khi gót chân kéo về phía đùi. Bằng cách nâng đầu gối, tránh các chuyển động lảng tránh.

Cả hai đối tác chung (đùi và thấp hơn Chân) được di chuyển đến mức độ chuyển động đầy đủ của chúng. Điều quan trọng là đảm bảo rằng cả hai cơ mông đều được tải trọng như nhau trong quá trình tập luyện. Thực hiện 10 lần lặp lại với 2 lần cho mỗi đầu gối. Tiếp tục với bài tập tiếp theo