Huyết khối tĩnh mạch hậu môn: Bệnh hậu quả

Sau đây là những bệnh hoặc biến chứng quan trọng nhất có thể gây ra bởi huyết khối tĩnh mạch hậu môn:

miệng, thực quản (ống dẫn thức ăn), dạ dày, và ruột (K00-K67; K90-K93).