Huyết khối tĩnh mạch hậu môn: Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm

Chẩn đoán trong phòng thí nghiệm thường không cần thiết.