Gãy mắt cá chân - Bài tập 1

Giai đoạn đầu: Ngồi trên ghế và mở rộng đầu gối với bàn chân bị ảnh hưởng về phía trước. Từ vị trí này, bạn chỉ thực hành trồng cây - kéo dài mở rộng bàn chân và lưng - nâng phần sau của bàn chân. Thực hiện động tác này chậm rãi 3 lần với 15 lần lặp lại mỗi lần. Tiếp tục với bài tập tiếp theo.