Hành vi thân thiện

Thuật ngữ "hành vi thân thiện với lưng" đề cập đến hành vi trong cuộc sống hàng ngày và các bài tập để ngăn ngừa các vấn đề trở lại và giảm bớt các phàn nàn hiện có. Những người đứng nhiều và lâu trong cuộc sống hàng ngày hoặc thực hiện các động tác đơn điệu một bên cần chú ý đến tư thế thân thiện với lưng. Những người ngồi làm việc trong thời gian dài cũng nên áp dụng tư thế đúng và đảm bảo vận động vừa đủ.

Trong phần sau, bạn sẽ tìm thấy danh sách các mục như vậy.

  • Ngồi đúng
  • Cải thiện tư thế tại bàn làm việc
  • Bài tập tại nơi làm việc

Nhiều người bị lưng liên tục đau, dù trong hoàn cảnh sống nào. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết phải như vậy.

Phần lưng có thể được giải tỏa bằng một số bài tập và quy tắc ứng xử. Trong phần sau, bạn sẽ tìm thấy danh sách các bài báo với các mẹo và bài tập hữu ích để có một lưng khỏe mạnh.

  • Thể dục dụng cụ cột sống
  • Thiếu tư thế
  • Đi học lại
  • Trường tư thế
  • Nâng và mang thân thiện với lưng
  • Đau lưng - không có lưng chắc khỏe