Nhóm máu: Hệ ABO, Tần số, Ý nghĩa

Nhóm máu là gì?

Bề mặt của hồng cầu (hồng cầu) bao gồm nhiều cấu trúc khác nhau như protein và hợp chất lipid. Chúng được gọi là kháng nguyên nhóm máu. Mỗi người có một loại kháng nguyên nhất định và do đó có một nhóm máu nhất định. Hệ thống nhóm máu quan trọng nhất là hệ thống AB0 và Rhesus. Ngoài ra, còn có các hệ thống nhóm máu khác có thể có tầm quan trọng trong những trường hợp đặc biệt, ví dụ:

 • Kell (quan trọng ở những bệnh nhân cần truyền máu thường xuyên)
 • Duffy
 • MNS
 • Kidd
 • Đồ dùng móc đá lên cao

Kháng thể nhóm máu

Hệ AB0 có bao nhiêu nhóm máu?

Hệ thống AB0 được mô tả lần đầu tiên vào năm 1901. Nó phân biệt bốn nhóm máu: A, B, AB và 0. Một người có nhóm máu nào phụ thuộc vào thành phần của hai đặc điểm khuynh hướng (kiểu gen).

Nhóm máu

Genotype

Nhóm máu: Kháng thể

Nhóm máu A

AA hoặc A0

Chống B

Nhóm máu B

BB hoặc B0

Chống A

Nhóm máu AB

AB

Không áp dụng

Nhóm máu 0

00

Chống A và Chống B

Có bao nhiêu nhóm máu trong hệ thống Rhesus?

Có năm loại kháng nguyên trong hệ thống nhóm máu Rhesus: D, C, c, E và e. Đặc điểm chính là yếu tố Rhesus D (yếu tố Rh). Nếu một người mang yếu tố này trong hồng cầu thì người đó có Rh dương. Nếu yếu tố này vắng mặt thì anh ta thuộc nhóm Rh âm.

Thông tin thêm: Yếu tố Rh

Nhóm máu nào hiếm nhất, nhóm máu nào phổ biến nhất?

Nhóm máu AB đặc biệt hiếm gặp. Ở Đức, nó chỉ được tìm thấy ở khoảng năm phần trăm dân số. Nhìn chung, tần suất nhóm máu ở Đức như sau:

Nhóm máu AB0 và Rh (Đức)

Nhóm máu A dương tính

37%

Nhóm máu A âm tính

6%

Nhóm máu B dương tính

9%

Nhóm máu B âm tính

2%

Nhóm máu 0 dương tính

35%

Nhóm máu 0 âm tính

6%

Nhóm máu AB dương tính

4%

Nhóm máu AB âm tính

1%

Nhóm máu được xác định khi nào?

Nhóm máu được xác định trong các trường hợp sau:

 • Chăm sóc phòng ngừa khi mang thai và trẻ sơ sinh
 • Chuẩn bị thẻ khẩn cấp
 • Chuẩn bị truyền máu, ví dụ trước khi phẫu thuật hoặc trong trường hợp thiếu máu nặng
 • Chuẩn bị cấy ghép nội tạng
 • Câu hỏi pháp y-tội phạm

Nhóm máu: ý nghĩa trong y học truyền máu

Nếu bệnh nhân vô tình được truyền máu không tương thích AB0, điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng (như đã mô tả ở trên): Hồng cầu được cung cấp bị phá hủy (tan máu nội mạch), trong trường hợp xấu nhất dẫn đến suy nội tạng và tử vong. Các biến chứng khác có thể xảy ra do không dung nạp là:

 • khó chịu và buồn nôn
 • @ Đổ mồ hôi
 • Suy tuần hoàn với suy thận sau đó
 • Suy hô hấp

Trong trường hợp ghép tạng, bác sĩ cũng phải hết sức lưu ý để đảm bảo nhóm máu của người hiến tạng và người nhận tạng phù hợp với nhau. Nếu không, có nguy cơ nội tạng hiến tặng sẽ bị đào thải trong cơ thể mới. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, việc xử lý trước đặc biệt có thể giúp thực hiện cấy ghép nội tạng không tương thích với AB0.

Những nhóm máu nào tương thích?

Do hậu quả nghiêm trọng của việc truyền máu không đúng cách, điều rất quan trọng trong y học truyền máu là phải xác định cẩn thận nhóm máu của người cho và người nhận. Đối với chất cô đặc hồng cầu (RBC), các “cặp” sau đây được coi là phù hợp:

Nhóm máu bệnh nhân

A

B

AB

0

Nhóm máu EC

một hoặc 0

B hoặc 0

AB, A, B hoặc 0

0

Bệnh nhân có nhóm máu AB không có kháng thể chống lại các nhóm máu khác và có thể nhận được tất cả các chất cô đặc hồng cầu có thể. Vì vậy, nhóm máu này được gọi là nhóm máu nhận phổ biến.

Kiểm tra giường chiếu là gì?

Với xét nghiệm tại giường, bác sĩ sẽ kiểm tra đặc điểm nhóm máu của bệnh nhân một lần nữa trước khi truyền máu để loại trừ sự nhầm lẫn một cách chắc chắn. Để làm điều này, anh ta lấy một vài giọt máu từ bệnh nhân. Sau đó, nó được đặt trên một trường thử nghiệm đặc biệt mà kháng huyết thanh đã được áp dụng. Nếu các kháng nguyên tiếp xúc với các kháng thể chống lại chúng, máu sẽ kết tụ lại với nhau. Tuy nhiên, nếu nhóm máu phù hợp thì có thể truyền máu.

Bất đồng nhóm máu ở mẹ và con