Viêm phế quản: Khám

Khám lâm sàng toàn diện là cơ sở để lựa chọn các bước chẩn đoán tiếp theo:

 • Khám sức khỏe tổng quát - bao gồm huyết áp, mạch, nhiệt độ cơ thể, trọng lượng cơ thể, chiều cao cơ thể; hơn nữa:
  • Kiểm tra (xem).
   • Da, niêm mạc và cổ họng
  • Auscultation (nghe) của tim.
  • Kiểm tra phổi
   • Nghe tim thai (nghe) phổi [bds. midbreath rales (RG's) / wet RG's].
   • Bronchophony (kiểm tra sự truyền âm thanh tần số cao; bệnh nhân được yêu cầu phát âm từ "66" nhiều lần bằng giọng nhọn trong khi bác sĩ lắng nghe phổi) [tăng dẫn truyền âm thanh do thâm nhiễm / chèn ép phổi của phổi mô (egeg trong viêm phổi) kết quả là, số “66” được hiểu rõ hơn ở bên bị bệnh hơn là ở bên lành; trong trường hợp giảm độ dẫn truyền âm thanh (suy giảm hoặc vắng mặt): ví dụ: Tràn dịch màng phổi, Khí phổi thủng). Kết quả là, số "66" hầu như không thể nghe thấy ở phần phổi bị bệnh, vì âm thanh tần số cao bị suy giảm mạnh]
   • Bộ gõ (tiếng gõ) của phổi [ví dụ, tiếng gõ mạnh trong bệnh hen phế quản, khí phế thũng]
   • Tự do âm thanh (kiểm tra sự dẫn truyền của các tần số thấp; bệnh nhân được yêu cầu phát âm từ “99” nhiều lần với giọng trầm trong khi bác sĩ đặt tay lên bệnh nhân ngực hoặc trở lại) [tăng dẫn truyền âm thanh do thâm nhiễm / chèn ép phổi của phổi mô (ví dụ: viêm phổi) kết quả là, số “99” được hiểu rõ hơn ở bên bị bệnh hơn là ở bên lành; trong trường hợp giảm độ dẫn truyền âm thanh (giảm độc lực: ví dụ: màng phổi; giảm mạnh hoặc vắng mặt: trong trường hợp Tràn dịch màng phổi, khí thũng phổi). Kết quả là, số “99” hầu như không nghe thấy ở phần phổi bị bệnh, bởi vì âm thanh tần số thấp bị suy yếu mạnh]
 • Ngăn ngừa ung thư
 • Kiểm tra sức khỏe

Dấu ngoặc vuông [] cho biết các phát hiện vật lý có thể có về bệnh lý (bệnh lý).