Viêm phế quản: Phòng ngừa

Để ngăn ngừa viêm phế quản, cần phải chú ý đến việc giảm cá nhân Các yếu tố rủi ro.

Các yếu tố rủi ro hành vi

  • Chế độ ăn uống
    • Thiếu vi chất dinh dưỡng (các chất quan trọng) - xem Phòng ngừa bằng vi chất dinh dưỡng.
  • Tiêu thụ chất kích thích
    • Thuốc lá (hút thuốc lá, hút thuốc lá thụ động)
  • Thiếu vệ sinh trong thời điểm có dịch (xuất hiện từng đám) bệnh viêm đường hô hấp.

Ô nhiễm môi trường - nhiễm độc (ngộ độc).

  • Các chất ô nhiễm không khí: hạt vật chất, ôzôn, lưu huỳnh đioxit.