Chấn động (Commotio Cerebri): Bệnh sử

Tiền sử bệnh (tiền sử bệnh tật) là một thành phần quan trọng trong chẩn đoán commotio cerebri (sự rung chuyển).

Lịch sử gia đình

Lịch sử xã hội

Tiền sử hiện tại / tiền sử hệ thống (than phiền soma và tâm lý).

  • Bạn đã nhận thấy những triệu chứng nào?
  • Bạn có thể nhớ một sự kiện kích hoạt (tai nạn) không?
  • Bạn có bị đau đầu, chóng mặt và / hoặc buồn nôn không?
  • Bạn có bất tỉnh không? * Nếu vậy, có ai có thể cho biết sự bất tỉnh kéo dài bao lâu không?
  • Bạn có nhạy cảm với ánh sáng / tiếng ồn không?
  • Bạn có thể nhớ toàn bộ quy trình?

Quá trình sinh dưỡng incl. tiền sử dinh dưỡng

Tự anamnesis incl. tiền sử thuốc

  • Điều kiện tồn tại từ trước (cái đầu chấn thương, bệnh thần kinh).
  • Hoạt động
  • Dị ứng
  • Lịch sử dùng thuốc

* Nếu câu hỏi này được trả lời là “Có”, bạn cần phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức! (Thông tin không đảm bảo)