Loét giác mạc: Điều trị bằng thuốc

Mục tiêu trị liệu

Loại bỏ tác nhân gây bệnh

Khuyến nghị trị liệu

  • Kháng sinh (tại chỗ / cục bộ, kháng sinh điều trị) Nếu cần.
  • Nếu cần thiết, virostasis (thuốc kháng vi-rút: tại chỗ cho herpes đơn giản; bằng miệng (“ăn bởi miệng“) Đối với varicella zoster: điều trị bằng các chất tương tự nucleoside).
  • Nếu cần, thuốc chống nấm (chuyên đề; thuốc để điều trị bệnh nấm).
  • Nếu cần thiết, thay thế bằng đường uống vitamin Akẽm đối với loét giác mạc do thiếu vitamin A.
  • Xem thêm trong phần “Hơn nữa điều trị".