Loét giác mạc: Triệu chứng, Khiếu nại, Dấu hiệu

Các triệu chứng và phàn nàn sau đây có thể chỉ ra một vết loét (loét) giác mạc:

Các triệu chứng hàng đầu

  • Phát triển cấp tính đau mắt đỏ.
  • Cảm giác cơ thể nước ngoài
  • Tưới nước mắt
  • Giác mạc có mây
  • Suy giảm thị lực
  • Chứng sợ ám ảnh (nhút nhát nhẹ)
  • Blepharospasm (co thắt mí mắt)