Chứng loạn ngôn ngữ ở trẻ em – liệu pháp

Các chuyên gia khác nhau có những cách tiếp cận khác nhau để điều trị chứng rối loạn ngữ pháp. Khái niệm điều trị cũng phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ cũng như loại và mức độ rối loạn ngữ pháp. Chuyên gia trị liệu ngôn ngữ thường yêu cầu trẻ thực hiện các bài tập về khả năng chú ý lắng nghe, nhịp điệu và cách sử dụng các cấu trúc từ và câu chính xác. Anh ấy sử dụng những câu chuyện bằng hình ảnh và nhập vai.

Nếu rối loạn ngữ pháp đi kèm với tình trạng chậm phát triển nghiêm trọng hơn, thì nhà trị liệu ngôn ngữ sẽ làm việc với bác sĩ, nhà trị liệu nghề nghiệp, nhà vật lý trị liệu và/hoặc nhà tâm lý học.

Mô tả | Nguyên nhân | Triệu chứng | Chẩn đoán | Trị liệu | Tiên lượng