Ung thư thực quản: Kiểm tra và chẩn đoán

Các thông số phòng thí nghiệm bậc 1-các xét nghiệm bắt buộc trong phòng thí nghiệm.

  • Công thức máu nhỏ
  • Công thức máu khác nhau
  • Các thông số viêm - CRP (protein phản ứng C) hoặc ESR (tốc độ lắng hồng cầu).
  • Gan thông số - alanin aminotransferase (ALT, GPT), aspartate aminotransferase (AST, GOT), glutamate dehydrogenase (GLDH) và gamma-glutamyl transferase (gamma-GT, GGT).
  • Phosphatase kiềm

Thông số phòng thí nghiệm bậc 2 (để theo dõi).