Bài tập chống đau cổ bên 1

“Duỗi bên” Nghiêng tai khi ngồi hoặc đứng bằng vai tương ứng với thân trên thẳng. Ánh mắt và cằm của bạn liên tục hướng thẳng về phía trước. Nhấn vai đối diện xuống dưới để bạn có thể cảm thấy căng ở đó. Tiếp tục bài tập tiếp theo