Bài tập chống đau cổ bên 2

"Phần phía sau cổ cơ bắp ”Đặt của bạn cái đầu từ độ nghiêng bên được kéo dài (xem bài tập 1) với cằm theo đường chéo trên ngực. giữ căng khoảng 10 giây mỗi bên. Tiếp tục tập thể dục