Bài tập chống đau cổ bên 3

"Trước mặt cổ cơ bắp ”Đặt của bạn cái đầu từ độ nghiêng bên bị kéo căng (xem bài tập 1) ở cổ. giữ căng khoảng 10 giây mỗi bên. Tham khảo bài viết “Bài tập chống đau mỏi cổ