Bài tập chống căng cơ cổ vai 5

“Con lắc cánh tay” Nghiêng thân trên / vai trái của bạn về phía trước một chút. Bạn có một trọng lượng nhẹ trong tay của bạn. Để trọng lực có tác dụng và thả con lắc tay dài khoảng 15 giây. Sau đó, thay đổi cánh tay. Tiếp tục bài tập tiếp theo