Bài tập chống căng cơ cổ 1

“Nâng vai” Khi đứng, cả hai vai được kéo về phía tai với bả vai hướng về phía sau rồi lại hạ xuống. Thực hiện bài tập này 15-20 lần. Tiếp tục với bài tập tiếp theo