Sốt: Liệu pháp vi chất dinh dưỡng

Một nhóm nguy cơ chỉ ra khả năng bệnh có thể liên quan đến nguy cơ thiếu hụt chất quan trọng. Than phiền về sốt cho thấy sự thiếu hụt chất dinh dưỡng quan trọng đối với:

  • Vitamin C

Các khuyến nghị về chất quan trọng trên được tạo ra với sự trợ giúp của các chuyên gia y tế. Tất cả các tuyên bố đều được hỗ trợ bởi các nghiên cứu khoa học với mức độ bằng chứng cao. Cho một điều trị khuyến cáo, chỉ sử dụng các nghiên cứu lâm sàng với mức độ bằng chứng cao nhất (cấp 1a / 1b và 2a / 2b), do ý nghĩa cao của chúng chứng minh khuyến cáo điều trị. Những dữ liệu này được cập nhật vào những khoảng thời gian nhất định.

* Các chất quan trọng bao gồm vitamin, khoáng sản, nguyên tố vi lượng, quan trọng amino axit, quan trọng axit béo, Vv