Chuyên môn chữa bệnh: Có liên quan gì?

Khi hầu hết mọi người nghe thấy thuật ngữ “sức khỏe nghề chăm sóc ”, họ có lẽ nghĩ đến bác sĩ. Nhưng ở Đức, các ngành nghề khác được bao gồm - một số có, một số khác không được đào tạo về học thuật. Đây là một con đường xuyên qua khu rừng chăm sóc sức khỏe này.

Định nghĩa

Không phải ai nhận ra, chữa lành hoặc giảm bớt bệnh tật đều là thành viên của các nghề chữa bệnh - xét cho cùng, ngay cả các bà mẹ cũng thường tự mình chăm sóc những cơn đau nhức nhỏ của con mình. Mặt khác, các nghề chữa bệnh được công nhận ở Đức cũng bao gồm các nhóm nghề nghiệp như dược sĩ hoặc bác sĩ làm đẹp, mà người ta không nhất thiết phải nghĩ đến một cách tự phát. Vậy chính xác thì những nghề chữa bệnh là gì?

Mô tả trên là một trụ cột quan trọng để mô tả đặc điểm của các nghề chữa bệnh: Đây là các hoạt động chuyên môn phục vụ cho việc xác định, chữa khỏi hoặc làm giảm bớt các bệnh tật hoặc khuyết tật hoặc cung cấp các biện pháp phòng ngừa. sức khỏe dịch vụ chăm sóc. Sự phân biệt được thực hiện giữa các nghề chữa bệnh theo nghĩa hẹp hơn, các nghề chữa bệnh mang tính hàn lâm và các nghề chữa bệnh không qua đào tạo hàn lâm, chúng còn được gọi là sức khỏe nghề chăm sóc hoặc nghề y. Nhóm người không hành nghề y chiếm một vị trí đặc biệt.

Ngành y tế học tập

Những điều này được đặc trưng bởi một nền giáo dục đại học được quy định bởi liên bang, cụ thể là như một bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ thú y, dược sĩ hoặc nhà trị liệu tâm lý (nhà trị liệu tâm lý tâm lý, nhà trị liệu tâm lý trẻ em và vị thành niên). Giấy phép hành nghề được gọi là Chấp thuận và là điều kiện tiên quyết bắt buộc để làm việc trong ngành nghề tương ứng.

Quy định:
Đào tạo, cấp phép và hoạt động chuyên môn được quy định bởi luật liên bang và tiểu bang; các bang chịu trách nhiệm điều chỉnh hoạt động hành nghề và giáo dục thường xuyên. Ở một số tiểu bang liên bang, các luật riêng lẻ cho các ngành nghề chữa bệnh học thuật được kết hợp thành Heilberufekammergesetz. Các ngành nghề y tế học thuật thường được tổ chức trong các tổ chức nghề nghiệp theo luật công (“phòng”, ví dụ: hiệp hội y tế), điều chỉnh hoạt động hành nghề, đại diện nghề nghiệp và quyền tài phán nghề nghiệp ở cấp luật tiểu bang.

Lợi ích:
Một bác sĩ được quyền thực hiện tất cả các hoạt động mà anh ta cho là cần thiết và thích hợp, phải tuân theo các tiêu chuẩn y tế và các quy tắc của nghệ thuật chữa bệnh. Khi làm như vậy, anh ta có nghĩa vụ kiểm tra tận tâm tính hữu ích và rủi ro cũng như các lựa chọn thay thế và thông báo chính xác cho bệnh nhân về các cân nhắc và các bước của anh ta. Không phải tất cả các dịch vụ như vậy đều được bảo hiểm y tế theo luật định chi trả, nhưng một số ít phải được bệnh nhân thanh toán như các dịch vụ y tế cá nhân (IgeL).