Băng ép vùng bẹn sau khi khám thông tim | Băng ép

Băng ép ở bẹn sau khi kiểm tra ống thông tim Như đã đề cập, băng ép cũng được sử dụng sau khi kiểm tra ống thông tim. Khám nghiệm này chủ yếu phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị các bệnh về tim và mạch máu. Sau khi kiểm tra, vị trí thủng phải được xử lý bằng băng ép, vì… Băng ép vùng bẹn sau khi khám thông tim | Băng ép