Sửa nhà – Phòng ngủ

Phòng ngủ Cần có đủ chỗ trong phòng ngủ để thay quần áo, ngay cả cho người trợ giúp nếu bạn cần giúp đỡ trong việc mặc quần áo. Trong trường hợp tốt nhất, cũng có đủ không gian cho một hoặc hai bài tập thể dục. – Giường ngủ: Giấc ngủ ngon đặc biệt quan trọng. Giường phải có chất lượng cao. Một khung thanh trượt có thể… Sửa nhà – Phòng ngủ