Viện dưỡng lão – Tiêu chí lựa chọn

Những điểm sau đây sẽ giúp bạn chọn được cơ sở phù hợp: ” Thông tin: yêu cầu tài liệu quảng cáo, bảng giá, khái niệm chăm sóc và nội quy ngôi nhà mà bạn đang xem xét. ” Yêu cầu cá nhân: Ngôi nhà phải hoàn toàn đáp ứng những yêu cầu nào – ví dụ: nếu nó ở gần ngôi nhà hiện tại của bạn, cho phép nuôi thú cưng … Viện dưỡng lão – Tiêu chí lựa chọn