Cư dân tại Viện dưỡng lão - Quyền của họ

Hợp đồng nhà Những người cư trú trong nhà hoặc các hình thức chỗ ở khác (có cơ sở điều dưỡng hoặc chăm sóc) có một số quyền nhất định, được quy định trong hợp đồng nhà tương ứng. Cư dân của ngôi nhà tương lai sẽ ký kết nó với người điều hành ngôi nhà. Kể từ ngày 1 tháng 2009 năm XNUMX, chi tiết về hợp đồng mua nhà và hợp đồng chăm sóc được điều chỉnh bởi … Cư dân tại Viện dưỡng lão - Quyền của họ