Sự phát triển vận động ở trẻ em

Phát triển vận động – một hệ thống được tinh chỉnh Nắm, chạy, vỗ tay: Những gì bạn học đầu tiên trong quá trình phát triển vận động sẽ mang lại cảm giác như trò chơi của trẻ. Nhưng các hoạt động vận động đòi hỏi sự tương tác phối hợp chính xác của nhiều cơ khác nhau. Những điều này phải được kiểm soát chính xác bởi các dây thần kinh. Điều này lại đòi hỏi các khu vực khác nhau của hệ thần kinh trung ương… Sự phát triển vận động ở trẻ em