Bảo vệ trẻ em trong nhà của bạn

Trẻ biết bò hoặc biết đi rất năng động và tò mò. Vì lý do này, bạn nên giữ cho môi trường của trẻ nhỏ không có nhiều mối nguy hiểm. Trẻ ở độ tuổi này chưa có khả năng nhận biết nguy hiểm và tránh chúng. Phải đến khoảng bốn tuổi, trẻ mới dần phát triển nhận thức… Bảo vệ trẻ em trong nhà của bạn