Tập ngồi bô: Thời điểm, Lời khuyên

Giáo dục về sự sạch sẽ Thông qua giáo dục về sự sạch sẽ có mục tiêu, các bậc cha mẹ cố gắng cai tã cho con mình. Ngày nay, giáo dục về sự sạch sẽ có thể mất nhiều thời gian hơn trước đây một chút. Nhờ tã dùng một lần hiện đại, bé không bị ướt ngay lập tức. Và bố mẹ cũng yên tâm hơn. Tập ngồi bô hay chờ xem? Một số phụ huynh quyết định chờ đợi… Tập ngồi bô: Thời điểm, Lời khuyên