IUI: Thụ tinh trong tử cung – Thủ tục, cơ hội, rủi ro

IUI là gì? Thụ tinh trong tử cung là một trong những kỹ thuật sinh sản lâu đời nhất. Nó liên quan đến việc sử dụng một ống tiêm và một ống mỏng dài (ống thông) để đưa tinh dịch trực tiếp vào tử cung vào thời điểm hoàn hảo, ngay sau khi rụng trứng. Trước đây, có hai biến thể khác: Một là, tinh trùng chỉ được đưa vào xa đến … IUI: Thụ tinh trong tử cung – Thủ tục, cơ hội, rủi ro