Hiến tinh trùng: Quy trình và ai có thể hiến

Ai có thể hiến tinh trùng? Hoàn cảnh cá nhân của một cặp vợ chồng quyết định người đàn ông nào đủ điều kiện hiến tinh trùng. Về mặt lý thuyết, đây có thể là chính đối tác, một người đàn ông từ môi trường riêng tư của anh ta hoặc một người hiến tặng từ ngân hàng tinh trùng. Ưu điểm lớn nhất của việc hiến tinh trùng là tinh trùng sau đó có thể được đưa đến gần hơn với… Hiến tinh trùng: Quy trình và ai có thể hiến