Nội soi đại tràng: Thủ tục và thời gian

Nội soi: Gây mê – có hay không? Theo nguyên tắc, nội soi được thực hiện mà không cần gây mê. Tuy nhiên, bệnh nhân có thể yêu cầu dùng thuốc an thần mà bác sĩ truyền qua tĩnh mạch. Vì vậy, hầu hết bệnh nhân không cảm thấy đau khi khám. Tuy nhiên, trẻ nhỏ hiếm khi chịu đựng được phương pháp nội soi có phần khó chịu mà không gây mê. Do đó, họ nhận được một chung … Nội soi đại tràng: Thủ tục và thời gian