Xét nghiệm nhanh thuốc: Ứng dụng và độ tin cậy

Xét nghiệm ma túy nhanh là gì? Xét nghiệm ma túy nhanh được sử dụng để phát hiện đơn giản và nhanh chóng các loại thuốc, một số loại thuốc hoặc các sản phẩm phân hủy của chúng trong nước tiểu, nước bọt hoặc mồ hôi, trên da hoặc trên bề mặt đồ vật. Phân tích khí thở để phát hiện rượu cũng có thể được coi là một phương pháp phân tích ma túy nhanh chóng… Xét nghiệm nhanh thuốc: Ứng dụng và độ tin cậy