Khả năng phát hiện THC trong máu, tóc và nước tiểu

THC được phát hiện như thế nào? THC và các sản phẩm phân hủy của nó được phát hiện bằng các xét nghiệm thuốc đặc biệt. Một mặt, đây có thể là các xét nghiệm nhanh THC dễ sử dụng – ví dụ như que thử THC – đưa ra dấu hiệu về việc tiêu thụ cần sa. Nếu số tiền đo được cao hơn mức được gọi là ngưỡng, thì … Khả năng phát hiện THC trong máu, tóc và nước tiểu