Kiểm tra điện sinh lý: Nguyên nhân và quy trình

Kiểm tra điện sinh lý là gì? Kiểm tra điện sinh lý (viết tắt là EPU) luôn được thực hiện trong phòng thí nghiệm đặt ống thông tim (khi đó còn gọi là phòng thí nghiệm EPU). Để kiểm tra, các ống thông tim đặc biệt được sử dụng, nhờ đó việc kiểm tra điện tâm đồ có thể được thực hiện trực tiếp trên tim. Nếu một số ống thông tim này… Kiểm tra điện sinh lý: Nguyên nhân và quy trình