Kỳ thi J2: Thời gian, thủ tục và ý nghĩa

Kỳ thi J2 là gì? Kỳ thi J2 được thực hiện ở độ tuổi từ 16 đến 17. Nó bao gồm khám sức khỏe tổng quát nhưng cũng có tư vấn chi tiết. Một số thanh thiếu niên cảm thấy thoải mái hơn khi tự mình nói chuyện với bác sĩ - họ không cần phải đưa cha mẹ đi cùng đến cuộc hẹn với bác sĩ. … Kỳ thi J2: Thời gian, thủ tục và ý nghĩa