Enzyme tuyến tụy - ý nghĩa của chúng

Enzyme tuyến tụy là gì? Tuyến tụy bao gồm nhiều tế bào khác nhau, chẳng hạn như tế bào đảo nhỏ: Chúng sản xuất nhiều loại hormone như insulin, glucagon và somatostatin và giải phóng chúng vào máu theo yêu cầu. Các bác sĩ gọi đây là chức năng nội tiết của tuyến tụy. Tuy nhiên, các tế bào đảo chỉ chiếm khoảng XNUMX đến… Enzyme tuyến tụy - ý nghĩa của chúng