Giá trị huyết áp: Giá trị nào là bình thường?

Đo huyết áp: các giá trị và ý nghĩa của chúng Khi huyết áp thay đổi, giá trị tâm thu (trên) và tâm trương (dưới) thường tăng hoặc giảm cùng nhau. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chỉ có một trong hai giá trị sai lệch so với tiêu chuẩn. Ví dụ, huyết áp tâm trương tăng cao có thể là kết quả của tuyến giáp hoạt động kém… Giá trị huyết áp: Giá trị nào là bình thường?