Anamnesis: Quá trình và mục tiêu của cuộc trò chuyện của bác sĩ

Lịch sử y tế là gì? Định nghĩa bệnh sử là “tiền sử bệnh tật trước đây”. Với sự trợ giúp của các câu hỏi mở và cụ thể, bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe có được thông tin không chỉ về những phàn nàn hiện tại của bệnh nhân mà còn về tiền sử bệnh và hoàn cảnh sống của họ. Tiền sử ban đầu đặc biệt chi tiết nên… Anamnesis: Quá trình và mục tiêu của cuộc trò chuyện của bác sĩ