Nội soi tai (Khám tai): Định nghĩa, Nguyên nhân, Quy trình

Nội soi tai là gì? Nội soi tai là một cuộc kiểm tra y tế về ống tai ngoài và màng nhĩ. Bác sĩ thường sử dụng kính soi tai (gương soi tai) – một dụng cụ y tế bao gồm đèn, kính lúp và phễu tai. Đôi khi kính hiển vi tai cũng được sử dụng để soi tai, mang lại độ sâu lớn hơn… Nội soi tai (Khám tai): Định nghĩa, Nguyên nhân, Quy trình