Perimetry: Quy trình và ý nghĩa của việc khám mắt

Perimetry là gì? Phép đo chu vi đo cả giới hạn của trường thị giác được cảm nhận bằng mắt thường (trường thị giác) và độ sắc nét của nhận thức. Ngược lại với trường thị giác trung tâm, nơi mang lại thị lực cao nhất, phần bên ngoài của trường thị giác chủ yếu được sử dụng để định hướng và nhận thức về môi trường xung quanh. … Perimetry: Quy trình và ý nghĩa của việc khám mắt