SPECT: Nó biểu thị điều gì

SPECT là gì? Kiểm tra SPECT là một biện pháp chẩn đoán từ lĩnh vực y học hạt nhân. SPECT viết tắt là viết tắt của Chụp cắt lớp điện toán phát xạ đơn photon. Đây là một thủ tục kiểm tra có thể được sử dụng để hình dung các quá trình trao đổi chất ở các cơ quan khác nhau. Bác sĩ sử dụng chất phóng xạ gọi là chất đánh dấu cho mục đích này. Đặc biệt … SPECT: Nó biểu thị điều gì