Siêu âm (Mang thai): Những gì nó hiển thị chính xác

Siêu âm: Có thai hay không? Siêu âm có thể được sử dụng để phát hiện thai từ tuần thứ 5 của thai kỳ, vì đây là lúc khoang ối lộ rõ. Trước đó, bác sĩ phụ khoa sẽ tiến hành xét nghiệm máu để phát hiện khả năng mang thai. Siêu âm (thai kỳ): Lần khám đầu tiên Lần siêu âm đầu tiên sau khi mang thai có… Siêu âm (Mang thai): Những gì nó hiển thị chính xác