Kỳ thi U1: Thời gian, thủ tục và ý nghĩa

Kỳ thi U1 là gì? Kỳ thi U1 là kỳ thi ngắn nhưng quan trọng. Nó được thực hiện trực tiếp sau khi sinh trong phòng sinh và chủ yếu kiểm tra xem đứa trẻ có thể thích nghi với cuộc sống bên ngoài bụng mẹ hay không. Tổng cộng, kỳ thi U1 mất không quá mười phút. Việc sinh nở rất căng thẳng không chỉ… Kỳ thi U1: Thời gian, thủ tục và ý nghĩa