Giấy báo ốm điện tử (eAU)

Thủ tục thông báo mới có thay đổi gì đối với bạn? Đối với những người được bảo hiểm, việc cấp giấy chứng nhận mất năng lực lao động (eAU) điện tử không thay đổi nhiều – thủ tục cơ bản để báo cáo ốm đau vẫn giữ nguyên. Trong trường hợp bị bệnh phải khai báo bệnh với người sử dụng lao động và xuất trình giấy chứng nhận mất năng lực lao động… Giấy báo ốm điện tử (eAU)

Hộ chiếu tiêm chủng điện tử

Giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số là gì? Giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số hoặc điện tử (giấy chứng nhận tiêm chủng điện tử) có cùng thông tin với giấy chứng nhận tiêm chủng giấy màu vàng hiện có hiệu lực. Trong tương lai, tất cả thông tin về việc tiêm chủng của bạn sẽ được lưu trữ trong hồ sơ bệnh nhân điện tử (ePA) của bạn thông qua giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số. Điều này bao gồm loại vắc-xin, … Hộ chiếu tiêm chủng điện tử

Toa thuốc điện tử

Đơn thuốc điện tử là gì? Đơn thuốc điện tử (e-toa thuốc) thay thế đơn thuốc giấy hồng có giá trị trước đây mà bác sĩ dùng để cấp cho bạn. Tất cả dữ liệu đơn thuốc quan trọng hiện có sẵn cho hiệu thuốc của bạn ở dạng kỹ thuật số. Đơn thuốc điện tử chứa những thông tin gì? Đơn thuốc điện tử chứa tất cả dữ liệu có trên đơn thuốc giấy: … Toa thuốc điện tử