Hộ chiếu tiêm chủng điện tử

Giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số là gì? Giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số hoặc điện tử (giấy chứng nhận tiêm chủng điện tử) có cùng thông tin với giấy chứng nhận tiêm chủng giấy màu vàng hiện có hiệu lực. Trong tương lai, tất cả thông tin về việc tiêm chủng của bạn sẽ được lưu trữ trong hồ sơ bệnh nhân điện tử (ePA) của bạn thông qua giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số. Điều này bao gồm loại vắc-xin, … Hộ chiếu tiêm chủng điện tử