Cơn hen suyễn: Triệu chứng & Sơ cứu

Tổng quan ngắn gọn: Cơn hen suyễn Phải làm gì trong trường hợp lên cơn hen suyễn? Sơ cứu: Giúp bệnh nhân trấn tĩnh và đặt ở tư thế dễ thở (thường phần thân trên hơi cúi về phía trước). Có thể khuyến khích người bị ảnh hưởng thực hiện một số kỹ thuật thở, cho thuốc điều trị hen suyễn hoặc hỗ trợ bệnh nhân… Cơn hen suyễn: Triệu chứng & Sơ cứu