Thoát vị đĩa đệm: Triệu chứng, Điều trị

Tổng quan ngắn gọn Các triệu chứng: Tùy thuộc vào vị trí và mức độ của sự cố, ví dụ: đau lưng lan xuống chân hoặc cánh tay, rối loạn cảm giác (hình thành, ngứa ran, tê) hoặc liệt ở chân hoặc cánh tay bị ảnh hưởng, suy giảm khả năng làm rỗng bàng quang và ruột. Điều trị: Hầu hết là các biện pháp bảo thủ (như tập thể dục nhẹ đến trung bình, thể thao, tập thư giãn, chườm nóng, dùng thuốc),… Thoát vị đĩa đệm: Triệu chứng, Điều trị