Ung thư bàng quang: Triệu chứng, Tiên lượng

Tổng quan ngắn gọn Triệu chứng: Không có triệu chứng cụ thể, thường không có triệu chứng nào trong thời gian dài, nước tiểu đổi màu do lẫn máu, rối loạn làm rỗng bàng quang như đi tiểu thường xuyên, đau khi đi tiểu Diễn biến bệnh và tiên lượng: Chẩn đoán càng sớm, tiên lượng càng tốt; nếu ung thư bàng quang không nằm trong… Ung thư bàng quang: Triệu chứng, Tiên lượng