3. Bệnh cơ tim giãn nở

Bệnh cơ tim giãn: Mô tả. Bệnh cơ tim giãn nở (DCM) là một căn bệnh nghiêm trọng trong đó cơ tim thay đổi cấu trúc. Nó không còn hoạt động bình thường và do đó tim bơm ít máu hơn vào hệ tuần hoàn trong giai đoạn tống xuất (tâm thu). Ngoài ra, cơ tim thường không còn có thể thư giãn đúng cách nên giai đoạn… 3. Bệnh cơ tim giãn nở