Điều trị hội chứng ống cổ tay: Phẫu thuật và Co.

Hội chứng ống cổ tay: phẫu thuật diễn ra như thế nào? Trong nhiều trường hợp, phẫu thuật là một lựa chọn để điều trị hội chứng ống cổ tay. Trước đây, hai phương pháp phẫu thuật đã được thiết lập: phẫu thuật hội chứng ống cổ tay mở và nội soi. Trong phẫu thuật hội chứng ống cổ tay hở, dây chằng nằm phía trên rãnh xương ở cổ tay (cổ tay… Điều trị hội chứng ống cổ tay: Phẫu thuật và Co.