Ứng dụng cảnh báo Corona: Thông tin chính

Ứng dụng có thể trợ giúp như thế nào? Ứng dụng do SAP và Deutsche Telekom thay mặt chính phủ Đức phát triển được thiết kế để giúp theo dõi các chuỗi lây nhiễm một cách nhanh chóng và toàn diện nhất có thể. Hiện nay, cơ quan y tế phải làm việc này một cách tỉ mỉ. Việc này mất rất nhiều thời gian, trong đó những người tiếp xúc vô tình bị nhiễm bệnh … Ứng dụng cảnh báo Corona: Thông tin chính